Privacy verklaring

Deze algemene voorwaarden zijn aangepast aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – 25 mei 2018

Aardappelhof respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, klanten en consumenten en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van de consument gebeurt uitsluitend op basis van rechtsgrondslag b. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. De volgende persoonsgegevens worden bij bestelling via de website geregistreerd en automatisch verwerkt: naam, adres, postcode, plaats, land, telefoon, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens.
 3. De consument registreert bij bestelling via de website een gebruikersnaam en wachtwoord, zodat naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling hoeven te worden ingevuld. Deze gegevens worden bewaard op een Secure Server.
 4. Genoemde gegevens worden gebruikt om de betreffende dienst of het product te leveren, communicatie over de levering te kunnen voeren en om de ondernemer inzicht te verschaffen in verkoopgegevens per product en afzetregio.
 5. Wanneer het account langer dan een jaar niet wordt gebruikt wordt deze verwijderd.
 6. Consument geeft bij bestelling vrijwillig toestemming voor gegevensverwerking ten behoeve van marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwe aanbiedingen) door het aanvinken van de optie ‘nieuwsbrief’ (opt in).
 7. Indien de ondernemer persoonsgegevens wil gebruiken voor andere doeleinden dan bovengenoemde, gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de consument.
 8. Persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan andere partijen en worden uitsluitend ter inzage gesteld aan derden indien dit nodig is voor het verwerken van de bestelling voor de consument.
 9. De consument heeft door in te loggen via de website inzicht in de in de database opgeslagen eigen persoonsgegevens en kan deze zelf wijzigen of verwijderen.
 10. De consument heeft het recht een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 11. Werknemers en door de ondernemer ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en waarborgen.
 12. Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Via ‘instellingen’ op uw computer kunt u cookies verwijderen.
 13. Aardappelhof gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Er wordt geen persoonlijke informatie als naam of e-mailadres verkregen. Alle IP-adressen worden geanonimiseerd (IP-masking). Je kunt je in het algemeen voor Google Analytics afmelden. Google is een Amerikaans bedrijf en verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.